Trainingen

Het hoofdaanbod van Harpa bestaat uit conditietrainingen van telkens een uur, die driemaal per week onder de begeleiding van kinesitherapeuten,  gespecialiseerd in cardiale revalidatie, doorgaan in het Universitair Sportcentrum (Sportkot) in Leuven. Dinsdagnamiddag van 14u tot 15u in de Topsporthal (vanaf 29/9 in gebouw De Nayer), woensdagavond van 19u tot 20u in de grote zaal van het Gebouw De Nayer en vrijdagavond van 19u tot 20u in de Topsporthal. 

Voor alle trainingen ter plaatse in het Universitair Sportcentrum is een KULeuven sportkaart verplicht. Deze kan bij het Harpa inschrijven bekomen worden aan verminderd tarief.

De trainingen op dinsdag en vrijdag worden per video online aangeboden aan de Harpa leden die zich niet kunnen of wensen te verplaatsen. Hiervoor is geen KULeuven sportkaart nodig.

 

Een standaard conditietraining start met stretchen, dan 20 min. lopen of wandelen, dan 20 min. aangepaste turnoefeningen en tot slot 20 min. grondoefeningen of sport naar keuze (basket, voetbal, badminton). Sportkledij: zowel op de piste als in de sportzalen van het Universitair Sportcentrum moet je aangepast schoeisel dragen. Turn-, tennis- of basketpantoffels voldoen zeker. Verder kan je, naar eigen voorkeur, turnkledij, vrijetijdskledij of een trainingspak aantrekken. Er zijn kastjes ter beschikking om je kledij en sporttas in op te bergen (muntstuk van 1 Euro nodig) of je kan ook een kastje huren op jaarbasis (4 Euro per jaar). Na de training kan je, indien je dat wenst, een douche nemen.

 

Op maandagavond kan je deelnemen aan aquagym en zwemmen, van 20u tot 21u in het zwembad van het Universitair Sportcentrum. (Vrij zwemmen met sportkaart, na reservatie, is mogelijk)

 

Een samenvatting van de beschikbare lokalen en uren in het sportkot vindt u hieronder 

  • Maandag – zwembad: 20-21u -  (vrij zwemmen met sportkaart, na reservatie, is mogelijk) - Sportkaart verplicht.
  • Dinsdag – in de grote zaal van gebouw De Nayer (3 terreinen) : 14-15u - Sportkaart verplicht. Ook via video voor de geregistreerde Harpa leden(zonder sportkaart)
  • Woensdag – in de grote zaal van gebouw De Nayer (3 terreinen): 19-20u - Sportkaart verplicht.
  • Vrijdag –Topsporthal: 19-20u (3 terreinen) - Sportkaart verplicht. Ook via video voor de geregistreerde Harpa leden(zonder sportkaart)
  • Vrijdag –Topsporthal: 20-21u (1 terrein) - Sportkaart verplicht.

Als lid van Harpa geniet je ook van een voordeeltarief bij het Sport- en Gezondheidscentrum Respiro in Rotselaar en kan je er deelnemen aan trainingssessies voor revaliderende hartpatiënten.

Leden die deelnemen aan de trainingen in het Universitair Sportcentrum of een geldige sportkaart van het Universitair Sportcentrum hebben, genieten bovendien van een voordeeltarief indien zij bijkomend willen trainen in de fitnesszaal UNIV-Fit van het Universitair Sportcentrum.

 

Alle trainingen zijn enkel open voor Harpa leden.

In het Sportcentrum, Tervuursevest 101 te 3001 Heverlee - Zwembad KUleuven
Zwemmen en aquagym op maandag van 20.00 tot 21.00 u. 

Sportkaart van de KULeuven verplicht.

Dit is een wekelijkse conditietraining zoals beschreven in het hoofdstuk Trainingen. Dit gaat door dinsdagnamiddag van 14u tot 15u in de Topsporthal.

Sportkaart van de KULeuven verplicht. (niet voor de online training)

Dit is een conditietraining op woensdagavond van 19u tot 20u in de grote zaal van het Gebouw De Nayer, zoals beschreven in het hoofdstuk Trainingen.

Sportkaart van de KULeuven verplicht.