Evenementen

COVID-19! Als hart- en vaatpatiënten en senioren zijn wij een hoge risicogroep. Wij kunnen niet voorzichtig genoeg zijn. Daarom hebben we met het Bestuur van Harpa besloten om alle bijzondere activiteiten uit te stellen of af te gelasten. Dit blijft voorlopig zo. Wij houden U via deze website en de sociale media op de hoogte.

Jaarlijks organiseert Harpa in de maand februari een infosessie rond een thema dat de hart- en bloetvatpatiënten aanbelangt, zodat haar leden op de hoogte blijven van de voortdurende ontwikkelingen in de medische inzichten en technische ontwikkelingen. De sprekers komen steeds uit de medische of wetenschappelijke hoek met de opdracht om het onderwerp op een voor iedereen toegankelijke manier te benaderen.

Hier vind je enkele uiteenzettingen van de voorbije infosessies (link archief).

Het reanimatieteam organiseert op geregelde tijdstippen sessies om reanimatietechnieken aan te leren en op te frissen.

De laatste zaterdag van april gaat Harpa op bedevaart naar Scherpenheuvel ter gedachtenis van de overleden leden van het voorbije jaar. Er wordt gestapt of gefietst, en er is een eucharistieviering in de Basiliek. 

Eén maal per jaar gaat Harpa op daguitstap. Het is telkens een prachtige combinatie van actie (wandelen) en cultuur, waaraan ook de partners van de leden kunnen deelnemen.

Elk jaar zijn onze nieuwjaarsreceptie en het benefiet, momenten die graag meegenomen worden door de leden en hun partners.

De Algemene Vergadering van Harpa VZW vindt plaats op het einde van de maand april.

Geen evenementen aanwezig