Jaarlijkse Infosessies

Jaarlijks organiseert Harpa in de maand februari een infosessie rond een thema dat de hart- en vaatpatiënten aanbelangt, zodat haar leden op de hoogte blijven van de voortdurende ontwikkelingen in de medische inzichten en technische ontwikkelingen. De sprekers komen steeds uit de medische of wetenschappelijke hoek met de opdracht om het onderwerp op een voor iedereen toegankelijke manier te benaderen.

Hier vind je enkele uiteenzettingen van de voorbije infosessies (link archief).