Infosessies

De aanpak van aangeboren en structurele hartafwijkingen met Prof. Dr. Werner Budts

Prof.Dr. Werner Budts professionele aandachtspunten: aangeboren hartafwijkingen bij volwassenen, echografische beeldvorming en percutane (door de huid heen) interventies bij structurele en congenitale (aangeboren) hartafwijkingen. Hij heeft deze moeilijke materie op een erg interessante, begrijpelijke en didactische wijze naar voren gebracht tijdens zijn uiteenzetting .

Klik hier voor de volledige tekst

Preventie van hart- en vaatziekten met Prof. Dr. Guy De Backer

Prof. Guy De Backer is voorzitter van de Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidskunde en diensthoofd Cardiologie van het Universitair Ziekenhuis Gent. Maar hij is ook “de meest eminente persoon in Europa en zelfs in de wereld om over cardiovasculaire preventie te praten”.
Zijn uiteenzetting was inderdaad duidelijk voor iedereen, didactisch bijzonder goed opgebouwd. Een voltreffer over de ganse lijn.

Klik hier voor de volledige tekst 

Invasieve chirurgie: infosessie met Prof. Dr.Paul Herijgers

Het onderwerp waarover professor Herijgers gesproken heeft tijdens de Infosessie voor alle Harpa-leden luidt: ‘Minimale invasieve chirurgie’. De klassieke hartchirurgie heeft nog teveel schadelijke neveneffecten, beweert onze prof. De borstkas moet opengezaagd worden, het been moet vaak over grote lengte opengelegd worden, en de patiënt moet met het kunsthart verbonden worden. Hoe kunnen wij dezelfde ingreep uitvoeren met minder gevaren en minder schade, vraagt de medische wereld zich af. Daarop tracht professor Herijgers een antwoord te geven.

Klik hier voor de volledige tekst.

Stamceltherapie bij hartpatienten: infosessie met Prof Dr.Stefan Janssens

We zijn blij en fier dat Prof. Stefan Janssens, via onze stichter-raadgever Prof. Luc Vanhees, heeft toegezegd om te komen spreken op onze infodag van zaterdag 18 februari 2006. Prof. Janssens is immers een topwetenschapper die zich intens inzet voor een van de meest beloftevolle pistes die het medisch wetenschappelijk onderzoek bewandelt. Stamcellen zijn cellen die via celdeling het potentieel in zich dragen bepaalde weefsels en organen van het menselijk lichaam op te bouwen.

Klik hier voor de volledige tekst

Na de bijzonder heldere en begrijpelijke uiteenzetting van Prof. Stefan Janssens over deze toch ingewikkelde materie, kwamen er 17 schriftelijke vragen binnen van de aanwezige leden. Prof. Luc Vanhees stond al voor de 12 de keer voor de moeilijke taak om de vragen te groeperen en door te spelen naar de gastspreker.

Dilatatie en stenting - Deel 2 : infosessie met Prof. Dr.Jo Dens

Na de uiteenzetting van prof. Dens, stelden 39 aanwezigen nog 65 schriftelijke vragen. Een bewijs dat onze leden nauw betrokken zijn bij de materie. En dat ze zich zo goed mogelijk willen informeren. Prof. Dens was bereid alle vragen met veel geduld en sympathie te beantwoorden. Prof. Luc Vanhees stond voor de 11de keer voor de moeilijke taal de vragen te groeperen en de al te persoonlijke vragen wat meer algemeen te stellen.

Klik hier voor de volledige tekst.