Infosessies

HART– EN VAATZIEKTEN EN SEKSUALITEIT door Anne Asnong

Aderverkalking, een grote boosdoener bij hart- en vaatziekten, kan het seksleven negatief beïnvloeden net als de medicatie die moet ingenomen worden door patiënten met hart- en vaataandoeningen. Bovendien hebben negatieve emoties na een hartaanval (van zowel patiënt als de partner), een aangetast zelfbeeld en problemen met het accepteren van de ziekte ook hun invloed op het seksueel functioneren.

Belangrijk dus om hier eens aandacht aan te besteden. Harpa vond voor jullie de geknipte persoon om dit onderwerp aan te snijden tijdens de volgende infosessie:

Anne Asnong

Anne Asnong studeerde in 2015 in Leuven af als Master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie. Toen reeds had ze een grote interesse in bekkenbodemrevalidatie. Na haar afstuderen ging ze in een privépraktijk aan de slag in het domein van de perinatale en bekkenbodem revalidatie. Gelijktijdig studeerde ze ook verder. Na een 2-jarige opleiding behaalde ze in 2017 de Bijzondere bekwaamheid in de pelvische reëducatie en de perinatale kinesitherapie evenals de Master in de seksuologie.

Op dit moment is Anne Asnong als doctoraatsstudent verbonden aan de onderzoeksgroep Revalidatie bij Inwendige aandoeningen. Ze werkt aan een onderzoek naar de effecten van bekkenbodemspiertraining op darmklachten na rectale kanker. Hoewel bekkenbodemspiertraining sterk aanbevolen wordt bij de behandeling van darmproblemen bij niet-kankerpopulaties, bestaat er nog steeds geen consensus over de effectiviteit bij patiënten met rectumkanker. Anne Asnong probeert met haar doctoraatswerk meer duidelijkheid te scheppen hieromtrent.

Naast haar eigen doctoraatsproject is ze ook erg betrokken bij onderzoek rond seksualiteit en kanker.

 In de infosessie heeft Anne Asnong het over hoe hart- en vaatziekten het seksueel functioneren kunnen beïnvloeden en hoe je daar als hartpatiënt of partner van een hartpatiënt mee kan omgaan. Er zal ook aandacht geschonken worden aan medicatie die van invloed is op het seksueel functioneren en ook relationele aspecten zullen aan bod komen.

Klik hier voor de presentatie van Anne Asnong

Informatie betreffende het zoeken van gespecialiseerde hulpverleners: