Infosessies

"Nieuwigheden in de behandeling kleplijden" door Prof. M.C. Herregods

Prof. Herregods is geboren in Ninove. Zij volgde de afdeling Latijn-Wetenschappen in het Maria-Boodschaplyceum in Brussel. Daarna volgde zij geneeskunde aan de KU Leuven, 7 jaar huisarts en daarna nog 4 jaar algemeen inwendige ziekten en 2 jaar cardiologie. Het was een volledig vrije keuze, niet gedicteerd door familietradities of andere verplichtingen, want in haar familie waren er geen artsen. Ook is zij geneeskunde gestart met het idee om huisarts te worden. Gaandeweg heeft zij de kans gezien om te specialiseren. 

Nu woont zij in Leuven, is gehuwd en heeft een zoon, een schoondochter en een kleindochter. 

Prof. Herregods is cardioloog, gespecialiseerd in kleplijden: vernauwing en/of lekkage van een of meerdere hartkleppen. Zij werkt samen met andere disciplines zoals cardiale heelkunde. Kleplijden komt vaak voor bij oudere mensen en zo bestaat er nu sinds 2 jaar een nauwe samenwerking met geriatrie. 

Symptomen van kleplijden zijn o.a. , verminderd inspanningsvermogen, kortademigheid, pijn in de borstkas, zwelling van de benen, hartkloppingen, duizeligheid, bewustzijnsverlies ... De professor houdt zich ook bezig met het in beeld brengen van de hartkleppen. Zij doet privéconsultaties, organiseert opnames in het ziekenhuis, presteert wachtfuncties ‘s nachts en in het weekend in beurtrol met de andere stafleden van cardiologie. 

Voor de infosessie deed ze een presentatie om de nieuwigheden en evoluties in verband met de aanpak van kleplijden te belichten. Zo zijn er de dag van vandaag niet alleen maar mechanische kunstkleppen, maar worden ook meer en meer biologische hartkleppen gebruikt, gemaakt van varkens– of rundsweefsel. 

Harpa is dankbaar dat iemand van haar niveau bereid is haar kennis en ervaring te willen delen met onze leden. Prof. Herregods bezorgde ons een interessante namiddag over een onderwerp dat de meesten van ons interesseert en zelfs aanbelangt. 

Klik hier voor de presentatie van Prof. Marie-Christine Herregods