Lidmaatschap

LID WORDEN VAN HARPA vzw:

1. Hart- en vaatpatiënten en gelijkgestelden kunnen lid worden van Harpa. Personen die lid willen worden moeten doorverwezen zijn door de UZ Leuven (dienst cardiale revalidatie) of een attest van een cardioloog kunnen voorleggen waaruit blijkt dat zij mogen deelnemen aan de sportactiviteiten georganiseerd door Harpa.
De trainingen vinden plaats in het gebouw De Nayer en in de KBC-hall van het Universitair Sportcentrum (USC) van de KU Leuven. Belangstellenden kunnen eventueel ook fitnessen in het Sport- & gezondheidscentrum  Respiro, Aarschotsesteenweg 33, 3110 Rotselaar.
2. Wie lid wil worden bezorgt een volledig ingevuld inschrijvingsformulier samen met een recente pasfoto aan de secretaris van Harpa of aan een van de bestuursleden tijdens een van de trainingen. Dit formulier kan ook per post aan Harpa vzw bezorgd worden of  elektronisch via deze website. Wanneer het verschuldigde bedrag voor het lidgeld en de sportkaart betaald is, ontvangt u een Harpa lidkaart en een KU Leuven sportkaart. Eens u over deze kaarten beschikt, mag u trainen in het USC. De sportkaart is persoonlijk en moet ten alle tijde getoond kunnen worden aan het bevoegde KU Leuven personeel. Voor meer inlichtingen zie  onthaalbrochure.

TARIEVEN LIDGELD/SPORTKAART per jaar: u doet mee aan: 

Overzichtstabel met keuzemogelijkheden

  • Maandag zwemmen sportkot (1)
  • Dinsdagnamiddag sportkot (2)
  • Woensdag/vrijdag sportkot (3)
  • Fitness in Respiro (4)   lidgeld Harpa 20 € en 420 € jaarabonnement aan Respiro te betalen
  • Geen deelname aan de trainingen (5) 20 € Harpa lidgeld te betalen
A.Te betalen aan Harpa Keuze (1)(2)(3) Keuze (4) of (5) Keuze (1)(2)(3)(4)
Leden Lidgeld: €54 +
sportkaart:€50 =
€104
Lidgeld:=€20
indien uitsluitend fitness
bij Respiro of
neemt niet deel aan
 de trainingen
Lidgeld: €54 +
sportkaart:€50 =
€104
Op rust gesteld
personeelslid KU Leuven
Lidgeld: €54 +
sportkaart:€27 =
€81
Lidgeld: €54 +
sportkaart:€27 =
€81
B. Te betalen aan Respiro
op vervaldag van het
abonnement
X (4) Respiro jaarabonnement:=€420
of via maandelijkse domiciliëring:=€35

Indien u Harpa financieel wenst te steunen kunt u steunend lid worden voor minimum €75 per jaar.
De sport- en lidkaarten zijn geldig vanaf 1 oktober van het lopende jaar tot 30 september van het volgende jaar. Bij aansluiting van nieuwe leden tijdens het lopende jaar gelden aangepaste tarieven.
Lidgeld en sportkaart kunt u uitsluitend betalen door storting op rekeningnummer: BE 52 0012 9692 0009 ten gunste van Harpa vzw, met de vermelding "lidgeld & sportkaart". Uw persoonsgegevens zijn beschermd en worden in geen geval aan derden doorgegeven (zie artikel 14 van het huishoudelijk reglement). 
Zie ook onthaalbrochure.

LEDENVOORDEEL:

1. U ontvangt 4 maal per jaar het Harpa magazine.
2. Met de vereiste lidkaart kunt u deelnemen aan de trainingsactiviteiten die door Harpa georganiseerd worden, al dan niet onder begeleiding van een kinesitherapeut.
3. De lidkaart geeft bij een aantal sponsors recht op een korting.

VERZEKERING

Wie traint in het USC is verzekerd door zijn sportkaart. Wie geen geldige sportkaart kan voorleggen is NIET verzekerd. Voor andere activiteiten zoals de wandelingen, de daguitstap, het fietsen en de fitness heeft Harpa vzw een passende verzekering voor alle deelnemers. U kunt hierover meer lezen op de pagina  verzekeringen.

 

PRIVACY

Alle gegevens over de leden, inclusief de ledenlijst, worden als interne en vertrouwelijke informatie beschouwd. De wet op de bescherming van de privacy (GDPR) zal ten allen tijde strict worden gevolgd.

 

 

CONTACT

Harpa vzw sportvereninging voor hartpatiënten
Tervuursevest 101 bus 4071
3001 Leuven

REKENINGNUMMER: BE 52 0012 9692 0009