Samen Altijd Warmer - Slotactie

De actie Samen Altijd Warmer (SAW) gaat naar de apotheose. Deelnemende organisaties doen nog één evenement waarbij fondsen worden ingezameld. Zie op: https://www.samenaltijdwarmer.be

of op facebook: https://www.facebook.com/samenaltijdwarmer

Roselien van Harpa zal een tweede maal een lijndans geven voor het brede publiek op woensdag 31/3 om 11u. Meer informatie vind je hier.

Wij hopen op een ruime deelname (en giften) van een breed publiek.

Men zegge het voort!

Evenement Eigenschappen

Startdatum 31/03/2021 11:00
Einddatum 31/03/2021 12:00
Max. deelnemers Onbeperkt