Hoe Harpa lid worden

Enkel hart- en vaatpatiënten en gelijkgestelden kunnen lid worden van Harpa en moeten doorverwezen zijn door de UZ Leuven (dienst cardiale revalidatie) of een attest van een cardioloog/behandelende geneesheer kunnen voorleggen waaruit blijkt dat zij mogen deelnemen aan de sportactiviteiten georganiseerd door Harpa.

Het volledig lidmaatschap bestaat uit twee delen:

1. De HARPA lidkaart

Een lidkaart is nodig om te kunnen deelnemen aan de verschillende activiteiten van Harpa, maar ook om te kunnen genieten van de verminderde abonnementskosten bij Fitness Respiro.

Kostprijs?

  • Voor een heel jaar: 25 EUR .
  • Geldig van 1 oktober tot en met 30 september van het volgende jaar. 
  • Leden kunnen hun lidkaart zelf downloaden en afdrukken. De instructies kunnen ze vinden nadat ze aangemeld zijn in de rubriek "Mijn harpa>Tips voor het gebruik van deze website".

2. De bijdrage voor de trainingen in het Universitair Sportcentrum

De bijdrage van 60 EUR is van toepassing op de leden die deelnemen aan de trainingen (online of live)  en de aquagym in het Universitair Sportcentrum Leuven (USC). Daarbovenop is in het totaal bedrag van het lidmaatschap  de kost van de KULeuven-sportkaart (60 EURO) begrepen (dus in totaal 120 EUR of 90 EUR voor gepensioneerde personeelsleden KULeuven). Deze sportkaart is verplicht voor alle gebruikers van de infrastructuur van het USC en houdt ook een verzekering "lichamelijke ongevallen" in voor ongevallen die voorvallen in het USC of op de weg naar en van het USC (voor meer details zie verder in de rubriek “Verzekeringen”).
De bijdrage voor de trainingen kan niet genomen worden zonder een Harpa  lidkaart.
De sportkaart is eveneens verplicht als je via een bijkomende Univ-Fit abonnement gebruik wil maken van de fitness van het USC. Het bijkomende Univ-Fit abonnement wordt door het lid zelf afgesloten via het sportsecretariaat van het USC.

Kostprijs?

  • voor een heel jaar : 120 EUR (90 EUR voor de gepensioneerde personeelsleden KULeuven)
  • Geldig van 1 oktober tot en met 30 september van het volgende jaar. (Vanaf 1 oktober 2021 ook online trainingen)

Enkel lidmaatschap Harpa

€ 25

Harpa lidmaatschap en trainen op het Sportkot (en online) trainingen

€120 (of €90 voor gepensioneerden van KU Leuven)

Harpa lidmaatschap en enkel deelname online trainingen

€ 60

Univ-Fit abonnement aan personeelstarief

Abonnement Univ-Fit: 3 maand €100 ; 6 maand €150 ; 1 jaar €250

Respiro abonnement

Respiro jaarabonnement: €420; of via maandelijkse domiciliëring: €35

Steunend lid

€ 75

 

     Bij aansluiting van nieuwe leden tijdens het lopende jaar gelden aangepaste tarieven.  Tarief lidmaatschap in jaar 2023

Formaliteiten

Het inschrijven gebeurt door het invullen van het elektronisch registratieformulier in het menuonderdeel “Lid worden” op deze website. Wie wenst deel te nemen aan de trainingen in het USC dient een recente pasfoto op te laden in het registratieformulier. Deze foto is noodzakelijk om de verplichte sportkaart te kunnen aanvragen.

Op het einde van de registratie zie je onmiddellijk wat het bedrag van het lidmaatschap is en kan je ook onmiddellijk je lidgeld digitaal betalen.

Wanneer het verschuldigde bedrag voor het lidgeld en de sportkaart betaald is, ontvangt u een Harpa lidkaart en een KU Leuven sportkaart. Eens u over deze kaarten beschikt, mag u trainen in het Universitair Sportcentrum. De sportkaart is persoonlijk en moet ten alle tijde getoond kunnen worden aan het bevoegde KU Leuven personeel. Voor meer inlichtingen zie onthaalbrochure.


HARPA-ledenvoordelen

  1. Je ontvangt 4 maal per jaar het Harpa magazine.
  2. Je kan deelnemen aan de wandelingen, fietstochten en sociale activiteiten zoals de jaarlijkse daguitstap.
  3. Je kan deelnemen aan de Harpa-trainingen in het Universitair Sportcentrum: zwemmen op maandag, conditietraining op dinsdag, woensdag en/of vrijdag, volleybal op vrijdag.
  4. Je kan aan voordeeltarief fitnessen bij Respiro of Univ-Fit.

Tussenkomst mutualiteit

De meeste mutualiteiten bieden een ledenvoordeel voor het deelnemen aan een sportclub. Hiervoor kun je, nadat je lid geworden bent, inloggen op de website en een attest ophalen onder "Mijn Harpa>mijn profiel" , kies de tab "Geschiedenis lidmaatschap"en klik het meest recente attest aan. Je kan dit downloaden en bezorgen aan je mutualiteit, in gedrukte vorm, of electronisch.

Ik schrijf me in