Hoe Harpa lid worden

Enkel hart- en vaatpatiënten en gelijkgestelden kunnen lid worden van Harpa en moeten doorverwezen zijn door de UZ Leuven (dienst cardiale revalidatie) of een attest van een cardioloog kunnen voorleggen waaruit blijkt dat zij mogen deelnemen aan de sportactiviteiten georganiseerd door Harpa.

Het volledig lidmaatschap bestaat uit twee delen:

1. De HARPA lidkaart

Een lidkaart is nodig om te kunnen deelnemen aan de verschillende activiteiten van Harpa, maar ook om te kunnen genieten van de verminderde abonnementskosten bij Fitness Respiro.

Kostprijs?

  • Voor een heel jaar: 20 EUR .
  • Geldig van 1 oktober tot en met 30 september van het volgende jaar.
  • Leden kunnen hun lidkaart zelf downloaden en afdrukken. De instructies kunnen ze vinden nadat ze aangemeld zijn in de rubriek "Mijn harpa>Tips voor het gebruik van deze website".

2. De bijdrage voor de trainingen in het Universitair Sportcentrum

Deze bijdrage is enkel van toepassing op de leden die deelnemen aan de trainingen en de aquagym in het Universitair Sportcentrum Leuven (USC). In het bedrag van de bijdrage is de kost van de KULeuven-sportkaart begrepen (50 EUR of 27 EUR voor gepensioneerde personeelsleden KULeuven). Deze sportkaart is verplicht voor de gebruikers van de infrastructuur van het USC maar houdt ook een verzekering "lichamelijke ongevallen" in voor ongevallen die voorvallen in het USC of op de weg naar en van het USC (voor meer details zie verder in de rubriek “Verzekeringen”).
De bijdrage voor de trainingen kan niet genomen worden zonder een lidkaart.
De sportkaart is eveneens verplicht als je via een bijkomende Univ-Fit abonnement gebruik wil maken van de fitness van het USC. Het bijkomende Univ-Fit abonnement wordt door het lid zelf afgesloten via het sportsecretariaat van het USC.

Kostprijs?

  • voor een heel jaar : 84 EUR (61 EUR voor de gepensioneerde personeelsleden KULeuven)
  • Geldig van 1 oktober tot en met 30 september van het volgende jaar.

Tabel lidmaatschap

     Bij aansluiting van nieuwe leden tijdens het lopende jaar gelden aangepaste tarieven.

 

Tarief lidmaatschap in jaar

 

Formaliteiten

Het inschrijven gebeurt door het invullen van het elektronisch registratieformulier in het menuonderdeel “Lid worden” op deze website. Wie wenst deel te nemen aan de trainingen in het USC dient een recente pasfoto op te laden in het registratieformulier. Deze foto is noodzakelijk om de verplichte sportkaart te kunnen aanvragen.

Op het einde van de registratie zie je onmiddellijk wat het bedrag van het lidmaatschap is en kan je ook onmiddellijk je lidgeld digitaal betalen.

Wanneer het verschuldigde bedrag voor het lidgeld en de sportkaart betaald is, ontvangt u een Harpa lidkaart en een KU Leuven sportkaart. Eens u over deze kaarten beschikt, mag u trainen in het Universitair Sportcentrum. De sportkaart is persoonlijk en moet ten alle tijde getoond kunnen worden aan het bevoegde KU Leuven personeel. Voor meer inlichtingen zie onthaalbrochure.


HARPA-ledenvoordelen

  1. Je ontvangt 4 maal per jaar het Harpa magazine.
  2. Je kan deelnemen aan de wandelingen, fietstochten en sociale activiteiten zoals de jaarlijkse daguitstap.
  3. Je kan deelnemen aan de Harpa-trainingen in het Universitair Sportcentrum: zwemmen op maandag, conditietraining op dinsdag, woensdag en/of vrijdag, volleybal op vrijdag.
  4. Je kan aan voordeeltarief fitnessen bij Respiro of Univ-Fit.

Ik schrijf me in