Sportongeval tijdens een activiteit van Harpa

Voor een (sport)ongeval voorgevallen buiten het Universitair Sportcentrum (Sportkot) geldt het volgende:
Eerst aandachtig lezen
 

1.OMSCHRIJVING

Het betreft uitsluitend de lichamelijke ongevallen waarvan u het slachtoffer bent buiten het Universitair Sportcentrum van de KU Leuven (b.v. tijdens de fitness in het sportcentrum Respiro te Rotselaar, tijdens een wandeling op zaterdag, tijdens een fietstocht, de daguitstap georganiseerd door Harpa, een sociale activiteit zoals de algemene vergadering....).
 

2.PROCEDURE

 • Vul het aangifteformulier“VERZEKERING TEGEN LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID” in, dat u hieronder kan downloaden
 • Pagina 1, 2 & 3 vult u zelf zo volledig mogelijk in.
 • Onder punt 4 ‘beschrijving van het ongeval’ is het belangrijk om het ongeval omstandig, duidelijk en volledig te beschrijven.
 • Pagina 4 - het geneeskundig getuigschrift - dient u door de behandelende arts (of ziekenhuis) te laten invullen.
 • Bezorg het ingevulde aangifteformulier binnen de acht dagen aan Marcel Mertens (kan ook per e-mail) of aan een bestuurslid.
 • Vervolgens zal de verzekeringsmaatschappij u op de hoogte brengen dat uw dossier werd geopend en bezorgen zij u per schrijven het dossiernummer. Vermeld vanaf dan dit nummer in elke correspondentie.
   

3. MEDISCHE KOSTEN

 • De medische kosten dienen eerst aan het ziekenfonds te worden voorgelegd voor tussenkomst. Enkel het 'persoonlijk aandeel' (remgeld) komt in aanmerking voor terugbetaling door de verzekeringsmaatschappij.
 • Wend u dus eerst tot uw ziekenfonds en leg hen uw medische kosten voor (groene getuigschriften).
 • Vergeet zeker niet om een betalingsoverzicht of 'kwijting' te vragen.
 • Bezorg daarna: het betalingsoverzicht van het ziekenfonds, de originele facturen (bv. bij hospitalisatie) en de originele kastickets (bv. apotheek) aan Marcel Mertens

 

4. AANGIFTEFORMULIER

Voor het aangifteformulier (.pdf) klik Hier 

Indien er problemen zijn voor het invullen van uw aangifteformulier of bij de verdere afhandeling van uw dossier, kunt u steeds de hulp inroepen van Marcel Mertens of een bestuurslid.