Reanimatieteam

 

Een verslag van een reanimatiesessie.

Onder leiding van Miek Hornikx, hoofd van het reanimatieteam en verantwoordelijke voor de kinesitherapeuten, wordt de basisreanimatie met een AED (automatische externe defibrillator), regelmatig herhaald en opgefrist.
Na een theoretisch gedeelte, waarin een power-point weergave zorgde voor de nodige illustraties en ondersteunende teksten, oefende het reanimatieteam in de oefenzaal op de poppen. 

Deelnemers van het reanimatieteam kunnen één van onderstaande taken vervullen:

  1. “Verwittigen”: verwittigen van de portiers en het medisch interventieteam (interne noodnummer: 2222) 
  2. "Apparatuur aanbrengen": zorgen dat de aanwezige begeleider, die de leiding heeft, de nodige apparatuur krijgt om in te grijpen. (defibrillator gebruiksklaar aanreiken)
  3. “Beademen": op vraag van de begeleider starten met beademen. De leden, die niet betrokken zijn bij de directe actie, proberen rond het gebeuren rust en ruimte te brengen.

Wij zijn er vast van overtuigd dat ieder teamlid zich volledig inzet en dat ieder lid weet waarmee hij/zij bezig is.

In het verleden is al gebleken dat onze eigen mensen “van wanten weten".

 

Wie interesse heeft om lid te worden van ons reanimatieteam, neemt best contact op metMiek Hornikx (email)

 

Hartelijke groeten van het ganse team.

 

 

Op 12 februari 2019 werd op Respiro een reanimatie sessie gehouden onder leiding van Prof. Marc Sabbe. Hieronder enkele sfeerbeelden:

 

Nuttige documenten

Klik hiervoor een Youtube filmpje van het Rode Kruis over reanimatie 

Klik hiervoor een Youtube filmpje van het Rode Kruis over de stabiele zijligging

Klik hiervoor poster Basisreanimatie 

Klik hiervoor poster Automatische Externe Defibrillatie 

Klik hiervoor cursus Basisreanimatie & Automatische Externe Defibrillatie 

Klik hiervoor een film over een reanimatie