Infosessies

"Revalidatie door de jaren heen" door Prof. P. Sinnaeve, Dr.  R. Buys, en J. Claes

Om dat thema te behandelen doen we een beroep op drie sprekers: Professor Sinnaeve, Roselien Buys, doctor in de revalidatiewetenschappen en Jomme Claes, kinesisten. 

Professor P. Sinnaeve

Professor Sinnaeve studeerde geneeskunde in Kortrijk & Leuven, en studeerde af in 1994. Daarna specialiseerde hij in cardiologie én schreef een doctoraatsthesis over coronaire gentherapie, beide tot in 2002, waarna hij voor ’n postdoc nog tot 2003 in de VS onderzoek deed. Daarna kwam hij in de staf hart- en vaatziekten in UZ Leuven. Zijn klinische interesse en takenpakket omvat zowel acute & interventionele cardiologie als cardiale revalidatie, twee vrij uiteenliggende en minder vaak gecombineerde subdisciplines. Zijn onderzoek focust dan weer op de rol van ontsteking in coronaire aandoeningen en coronaire thrombose.

Roselien Buys

Roselien Buys werkt aan de KU Leuven en we zien haar regelmatig op de dinsdag-, woensdag- of vrijdagtraining.

Jomme Claes

Jomme Claes studeerde af als inwendig kinesist aan de KU- Leuven in 2015 en sindsdien bezig met een doctoraatsstudie rond fysieke fitheid en fysieke activiteit bij hartpatienten. Buiten het onderzoek geeft hij regelmatig HARPA training op dinsdag en begeleidt hij 3x/week jongeren in de atletiek.

 

Klik hier voor de presentatie van Prof. Peter Sinnaeve

Klik hier voor de presentatie van Roselien Buys

Klik hier voor de presentatie van Jomme Claes


"Nieuwigheden in de behandeling kleplijden" door Prof. M.C. Herregods

Prof. Herregods is geboren in Ninove. Zij volgde de afdeling Latijn-Wetenschappen in het Maria-Boodschaplyceum in Brussel. Daarna volgde zij geneeskunde aan de KU Leuven, 7 jaar huisarts en daarna nog 4 jaar algemeen inwendige ziekten en 2 jaar cardiologie. Het was een volledig vrije keuze, niet gedicteerd door familietradities of andere verplichtingen, want in haar familie waren er geen artsen. Ook is zij geneeskunde gestart met het idee om huisarts te worden. Gaandeweg heeft zij de kans gezien om te specialiseren. 

Nu woont zij in Leuven, is gehuwd en heeft een zoon, een schoondochter en een kleindochter. 

Prof. Herregods is cardioloog, gespecialiseerd in kleplijden: vernauwing en/of lekkage van een of meerdere hartkleppen. Zij werkt samen met andere disciplines zoals cardiale heelkunde. Kleplijden komt vaak voor bij oudere mensen en zo bestaat er nu sinds 2 jaar een nauwe samenwerking met geriatrie. 

Symptomen van kleplijden zijn o.a. , verminderd inspanningsvermogen, kortademigheid, pijn in de borstkas, zwelling van de benen, hartkloppingen, duizeligheid, bewustzijnsverlies ... De professor houdt zich ook bezig met het in beeld brengen van de hartkleppen. Zij doet privéconsultaties, organiseert opnames in het ziekenhuis, presteert wachtfuncties ‘s nachts en in het weekend in beurtrol met de andere stafleden van cardiologie. 

Voor de infosessie deed ze een presentatie om de nieuwigheden en evoluties in verband met de aanpak van kleplijden te belichten. Zo zijn er de dag van vandaag niet alleen maar mechanische kunstkleppen, maar worden ook meer en meer biologische hartkleppen gebruikt, gemaakt van varkens– of rundsweefsel. 

Harpa is dankbaar dat iemand van haar niveau bereid is haar kennis en ervaring te willen delen met onze leden. Prof. Herregods bezorgde ons een interessante namiddag over een onderwerp dat de meesten van ons interesseert en zelfs aanbelangt. 

Klik hier voor de presentatie van Prof. Marie-Christine Herregods 


“Invloed van voeding en beweging op het hart” door Goedele Vandamme en Miek Hornikx

Op deze infosessie hadden we twee sprekers: Goedele Vandamme en Miek Hornikx.

Dr. Miek Hornikx is afkomstig van Niel–bij–As (Limburg). Na haar lagere school in Niel, volgde zij de afdeling Wiskunde -Wetenschappen aan de Stedelijke Humaniora te Dilsen-Stokkem. Zij was lid van de Chiro, zong bij een zangkoor en volgde muziekschool. Ondertussen speelde ze ook nog volleybal bij de plaatselijke club AS V.C. Na haar humaniora begon ze in 2002 kinesitherapie te studeren aan de KU Leuven. Ze koos om te werken met long- en hartpatiënten. In 2007 studeerde ze af. En op 6 juli 2015 promoveerde Miek zelfs tot doctor in de revalidatie wetenschappen- en kinesitherapie. Zij hield zich bezig met onderzoek bij patiënten met het longprobleem COPD. COPD is een afkorting van de Engelse term Chronic Obstructive Pulmonary Disease, kort samengevat: ziekte met aanhoudende blokkade in de long. Miek werkt op cardiologie, maar het heeft niets te maken met de revalidatie. Wel enorm gevarieerd! Zij doet aan onderzoek bij patiënten met chronisch hartfalen. Zij geeft praktijkles aan kinesisten in opleiding (3de jaar). Zij geeft training aan patiënten die geregeld  flauw vallen. Zij begeleidt inspanningstesten op de  fiets bij volwassenen en ook inspanningstesten op de loopband bij kinderen die vanaf hun geboorte een hartprobleem hebben. 

Klik hier voor de presentatie van Miek Hornikx


"Belang en effecten van fysieke activiteit en van cardiale revalidatie" door Prof. Dr. Luc Vanhees

Professor Luc Vanhees die dit jaar met emeritaat gaat, wenste zelf de lezing op de infosessie te verzorgen. Het werd een overzicht van zijn loopbaan met als rode draad “de evolutie in de opvatting over het nut van intensief bewegen voor hartpatiënten” , dit alles ondersteund door zijn wetenschappelijk onderzoek. 

Niemand zou dit beter gekund hebben dan professor Luc Vanhees zelf, als medestichter van Harpa.
De infosessie werd bijgewoond door een 150 leden. Zij konden genieten van professor Luc Vanhees’ bevlogen stijl waar hij aan de hand van studies, tabellen en grafieken ons nog meer overtuigde om te blijven sporten. Harpa biedt hiervoor het forum waar dat op een veilige en verantwoorde manier kan gebeuren. 

Klik hier voor  de lezing van Prof. Dr. Luc Vanhees en hier voor zijn  Presentatie


‘Het hart en de liefde in beeld’ met cardiologe Dr. Kaatje Goetschalckx

Dr. Kaatje Goetschalckx is afkomstig van Hoogstraten. Zij heeft er in een typische meisjesschool, met uniform, de richting Latijn-Wiskunde gevolgd.Toen zij nog in de kleuterklas zat, wist zij al dat zij dokter zou worden. Als student geneeskunde weet je niet onmiddellijk welke specialisatie je zult volgen. Maar na een tijd kies je wel in functie van de pathologie. Zij vond cardiologie interessantst omdat je onmiddellijk een diagnose kunt stellen. Je krijgt als cardioloog voorrang op alle boxen, want cardiologie is van levensbelang. Je weet snel wat er aan de hand is en je kunt er iets aan doen. Op de dienst hart- en vaatziekten binnen Gasthuisberg is haar specialiteit cardiovasculaire beeldvorming en dynamica.
 

Klik  hier voor de lezing van cardiologe Kaatje Goetschalckx en hier voor haar Presentatie.


Stress als oorzaak van cardiale problemen door psychologe Marijke Potargent

Psychologe Marijke Potargent begeleidt patiënten op cardiologie, cardiale heelkunde en de cardiale revalidatie.Ook de familieleden van patiënten krijgen haar professionele steun en aandacht.Zij studeerde Antwerpen voor assistent in de psychologie. Maar al vlug wou ze verdergaan op universitair niveau. Zij studeerde psychologie te Leuven, richting klinische psychologie voor volwassenen. Zij is tevens psychotherapeute en tabakologe. In januari 2014 start zij met een postgraduaat ‘Psychotraumatologie’ om mensen in crisis nog beter te kunnen begeleiden.
 

Klik  hier voor  de lezing van psychologe Marijke Potargent en en hier voor haar Presentatie.


Reanimatie voor iedereen met Prof. Marc Sabbe.

Prof. Dr. Marc Sabbe is geboren in Kortrijk. Hij noemt zichzelf een “typische Belg”, vermits zijn moeder van Antwerpen was en zijn vader van de Franstalige kant van Moeskroen. Hij werd opgevoed in het Nederlands, met zo weinig mogelijk West- Vlaams accent. In Kortrijk heeft hij humaniora gelopen in het St.-Amandscollege. Daarna volgde hij zijn eerste 3 jaren geneeskunde aan de KULAK en verder aan de KU Leuven. Hij was 3 jaren in Amerika. Hij specialiseerde zich in anesthesie, om terug te kunnen keren naar zijn “eerste grote liefde: de spoedgevallen.”
 

Klik hier voor  de lezing van Prof.Dr.Marc Sabbe en hier voor zijn  Presentatie


Voorkomen van plots overlijden bij hartlijden met Prof. Dr. Rik Willems

Prof. Willems is deeltijds hoofddocent aan de faculteit Geneeskunde van de K.U.Leuven. Als cardioloog-elektrofysioloog draagt hij zorg voor patiënten met hartritmestoornissen. Op klinisch vlak ontwikkelde hij specifieke bekwaamheden in de cardiale resynchronizatie- therapie voor hartfalen, verwijdering van pacemakersystemen en de behandeling van voorkamerfibrillatie. Zijn fundamenteel wetenschappelijke interesse gaat voornamelijk uit naar de studie van de onderliggende mechanismen van voorkamerfibrillatie.
Hij zal in begrijpelijke taal spreken en met veel beeldmateriaal laten zien, hoe wij ons kunnen wapenen tegen plots overlijden bij hartlijden.

 

Klik hier voor de volledige tekst van de lezing Prof .Dr. Rik Willems en zijn  Presentatie


Preventie van hartfalen bij hartpatiënten met Prof. Dr. Johan Van Cleemput

Prof. Dr. johan Van Cleemput professionele aandachtspunten: cardiovasculaire risicofactoren enpreventie; hartfalen en transplantaties; (erfelijke) cardiomyopathieën. Met veel beeldmateriaal liet hij ons zien,hoe wij ons kunnen wapenen tegen stress en andere risicofactoren.
 

Klik hier voor de volledige tekst


De aanpak van aangeboren en structurele hartafwijkingen met Prof. Dr.f Werner Budts 

Prof.Dr. Werner Budts professionele aandachtspunten: aangeboren hartafwijkingen bij volwassenen, echografische beeldvorming en percutane (door de huid heen) interventies bij structurele en congenitale (aangeboren) hartafwijkingen. Hij heeft deze moeilijke materie op een erg interessante, begrijpelijke en didactische wijze naar voren gebracht tijdens zijn uiteenzetting .
 

Klik hier voor de volledige tekst


Hartkatheterisatie en coronaire interventies met Prof. Dr. Walter Desmet

Met uniek beeldmateriaal geeft Prof. Dr. Walter Desmet, die verantwoordelijk is voor de katherisatie-labo's van het Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg, een duidelijk overzicht over alles wat wordt gedaan qua invasieve en interventionele cardeologie.
 

Klik hier voor de volledige tekst


Preventie van hart- en vaatziekten met Prof. Dr. Guy De Backer 

Prof. Guy De Backer is voorzitter van de Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidskunde en
diensthoofd Cardiologie van het Universitair Ziekenhuis Gent. Maar hij is ook “de meest eminente
persoon in Europa en zelfs in de wereld om over cardiovasculaire preventie te praten”.
Zijn uiteenzetting was inderdaad duidelijk voor iedereen, didactisch bijzonder goed opgebouwd. Een voltreffer over de ganse lijn.

 

Klik hier voor de volledige tekst 
 


Invasieve chirurgie: infosessie met Prof. Dr.Paul Herijgers 

Het onderwerp waarover professor Herijgers gesproken heeft tijdens de Infosessie voor alle Harpa-leden luidt: ‘Minimale invasieve chirurgie’. De klassieke hartchirurgie heeft nog teveel schadelijke neveneffecten, beweert onze prof. De borstkas moet opengezaagd worden, het been moet vaak over grote lengte opengelegd worden, en de patiënt moet met het kunsthart verbonden worden. Hoe kunnen wij dezelfde ingreep uitvoeren met minder gevaren en minder schade, vraagt de medische wereld zich af. Daarop tracht professor Herijgers een antwoord te geven.
 

Klik hier voor de volledige tekst.


Stamceltherapie bij hartpatienten: infosessie met Prof Dr.Stefan Janssens 

We zijn blij en fier dat Prof. Stefan Janssens, via onze stichter-raadgever Prof. Luc Vanhees, heeft toegezegd om te komen spreken op onze infodag van zaterdag 18 februari 2006. Prof. Janssens is immers een topwetenschapper die zich intens inzet voor een van de meest beloftevolle pistes die het medisch wetenschappelijk onderzoek bewandelt. Stamcellen zijn cellen die via celdeling het potentieel in zich dragen bepaalde weefsels en organen van het menselijk lichaam op te bouwen.
 

Klik hier voor de volledige tekst
 

Na de bijzonder helderen en begrijpelijke uiteenzetting van Prof. Stefan Janssens over deze toch ingewikkelde materie, kwamen er 17 schriftelijke vragen binnen van de aanwezige leden. Prof. Luc Vanhees stond al voor de 12 de keer voor de moeilijke taak om de vragen te groeperen en door te spelen naar de gastspreker.


Dilatatie en stenting - Deel 2 : infosessie met Prof. Dr.Jo Dens  

Na de uiteenzetting van prof. Dens, stelden 39 aanwezigen nog 65 schriftelijke vragen. Een bewijs dat onze leden nauw betrokken zijn bij de materie. En dat ze zich zo goed mogelijk willen informeren. Prof. Dens was bereid alle vragen met veel geduld en sympathie te beantwoorden. Prof. Luc Vanhees stond voor de 11de keer voor de moeilijke taal de vragen te groeperen en de al te persoonlijke vragen wat meer algemeen te stellen.
 

Klik hier voor de volledige tekst. 


Archief infosessies.